Prijavnica

  • S prijavo prijavitelj potrjuje, da so podatki, ki jih je zapisal v prijavnici resnični, da se strinja s pogoji izvedbe prireditve in razpisnimi pogoji teka. Izjavlja, da je zdrav, vsestransko pripravljen za aktivno udeležbo in zdravniško pregledan. Upošteval bo vsa navodila organizatorja in sodeloval na prireditvi Gorski tek Golte na lastno odgovornost. Potrjuje, da pristaja na tveganja v zvezi z udeležbo na prireditvi in zato od organizatorja ne bo uveljavljal kakršnih koli odškodninskih zahtevkov. Soglaša, da lahko organizatorji prireditve objavijo njegove podatke, fotografije, posnetke in izjave v sredstvih javnega obveščanja, ne da bi od njih zahteval kakršno koli povračilo. Organizator bo osebne podatke prijaviteljev uporabljal in shranjeval skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07). Z udeležbo prijavitelj dovoljuje, da organizator njegove navedene osebne podatke obdeluje v svojih zbirkah ter jih uporablja za namene statistične obdelave, pošiljanja ponudb, reklamnega gradiva in vabil na podobne dogodke. Navedene osebne podatke lahko organizator hrani in obdeluje neomejeno oziroma do preklica pisne privolitve prijavitelja. Prijavitelju pripadajo vse pravice skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/04, 114/06, 126/07, 86/09, 78/11 in 38/14).
 
Trail Golte - višinski profil vzpona
Trail Golte - pot na Golte
Trail Golte - razgled s Planice
Trail Golte - kažipoti